Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest PREMIER International Book Club z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: info@harperpolska.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań związanych z organizacją konkursu oraz przekazania nagród.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli wyrażona zgoda.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników PREMIER International Book Club, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartych umów.
  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
  10. Poprzez zaznaczenie punktu Klauzura Informacyjna podczas zgłoszenia do konkursu wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka, autora pracy dla celów związanych z organizacją konkursu.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Free shipping
for orders over 50%