Regulamin konkursu

REGULAMIN I EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO O KRYSZTAŁOWE PIÓRO “HARPER I ZAGUBIONA WIEDZA”

§1

Cel konkursu

 1. Propagowanie wartościowej rodzimej literatury wśród dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie nawyku czytania.
 3. Wprowadzaniu młodego czytelnika w świat wartości moralnych i ich zastosowania w codziennym życiu.
 4. Wspieranie prawidłowego rozwoju umysłowego i moralnego u dzieci.
 5. Zachęcenie dzieci do uprawiania sztuki (malowanie, rysowanie), jako czynnika wpływającego na rozwój inteligencji.
 6. Rozwój wyobraźni i umiejętności artystycznych poprzez czytanie zaproponowane w formie zabawy.
 7. Wspieranie zdrowia emocjonalnego u dzieci.

 

§2
Organizator konkursu

 

 1. Organizatorem  Konkursu Literacko-Plastycznego o Kryształowe Pióro o nazwie  „Harper i zagubiona wiedza” jest  PREMIER International Book Club z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 

§3

Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci w wieku 6-14 lat mieszkających w Polsce lub za granicą bez ograniczeń terytorialnych, w trzech kategoriach wiekowych:
  1. 6-8 lat
  2. 9-11 lat
  3. 12-14 lat
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przygotowanej na podstawie książki „Harper i zagubiona wiedza” autorstwa Kingi Langley.
 4. Prace nadesłane do konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne – bez grafiki komputerowej).
 6. Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3.
 7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora autorskich praw własności złożonych egzemplarzy prac.
 9. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
 10. Sytuacje nie objęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.harperpolska.com

 

§ 4

Zgłoszenia i ocena prac konkursowych

 

 1. Aby wziąc udział w konkursie, należy przeczytać książkę Harper i zagubiona wiedza lub wysłuchać darmowych fragmentów audiobooka dostępnych na stronie www.harperpolska.com w zakładce Konkurs.
 2. Wybrać ulubiony fragment powieści i wykonać pracę plastyczną dowolną techniką (malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne – bez grafiki komputerowej) w formacie A4 lub A3.
 3. Zrobić zdjęcie swojej pracy i wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie harperpolska.com najpóźniej do dnia 31 maja 2022 r.
 4. Podczas zgłoszenia pracy do konkursu, należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres e-mail, wiek dziecka, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna.
 5. Zgłoszone prace zostaną ocenione  przez  Kapitułę  konkursową, która wyłoni 15 zwycięzców konkursu (po trzech w każdej kategorii wiekowej).
 6. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność.
 7. Decyzje głównej komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zażaleniom.

 

§ 5

Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Pośród nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa wybierze 5 najlepszych prac w każdej z kategorii wiekowej, razem 15 finalistów.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody.
 3. Zwycięskie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora w dniu 9 września 2022 r. w rocznicę urodzin Aleksandra Doby, polskiego podróżnika, który niespodziewanie odszedł po zdobyciu Kilimandżaro. Aleksander przed wyprawą do Afryki z entuzjazmem przyjął zaproszenie zajęcia miejsca jurora w kapitule Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego o Kryształowe Pióro. W ten sposób organizatorzy chcą uhonorować pamięć tego wspaniałego człowieka, który zarażał wszystkich swoją niespożytą energią i wielką pasją odkrywcy.

 

§6

Nagrody

 1. Prace zgłoszone do konkursu będą podlegać ocenie w trzech kategoriach wiekowych: 6–8 lat, 9–11 lat i 12–14 lat. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetki Kryształowe Pióro, a 15 finalistów (po pięciu z każdej kategorii) otrzyma nagrody rzeczowe, książki, dyplomy oraz publikację swojej pracy w specjalnym, ilustrowanym wydaniu książki Harper i zagubiona wiedza autorstwa Kingi Langley.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Free shipping
for orders over 50%